Centrum nápovědyNápověda

Ochrana údajů

"
Webstránka společnosti Auvesta (www.auvesta.com), jako i její integrované internetové obchody„Auvesta-Shop“ (https://auvesta-shop.com) jsou provozované společností Auvesta Edelmetalle AG, Industriestr. 4, 83607 Holzkirchen, Německo (následně „Auvesta“ nebo „my“). Ochrana Vašich osobních údajů je naší hlavní prioritou. V rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informujeme o způsobu, rozsahu a účelu získávání, zpracování a používání Vašich osobních údajů."


1. Informace o získávání osobních a kontaktních údajů zodpovědné osoby
2. Evidence údajů při návštěvě naší webové stránky
3. Cookies
4. Navázání kontaktu
5. Zpracování údajů při zřízení konta klienta a za účelem uzavření smlouvy
6. Používání Vašich údajů pro přímou reklamu
7. Zpracování údajů pro realizaci objednávky
8. Používání sociálních médií: video
9. Analytické služby (webové stránky)
10. Používání  Live-Chat systému
11. Nástroje a jiné
12. Práva dotčené osoby
13. Trvání uskladnění osobních údajů

1. Informace o získávání osobních a kontaktních údajů zodpovědné osoby

1.1. Jsme rádi, že jste navštívili naši webovou stránku a děkujeme Vám za Váš zájem. Následně si Vás dovolujeme informovat o zacházení s Vašimi osobními údaji během používání/návštěvě naší webové stránky. Osobními údaji jsou v této souvislosti všechny údaje, se kterými se můžete osobně identifikovat.

1.2. Zodpovědnou osobou za zpracování údajů na této webové stránce je ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) společnost Auvesta Edelmetalle AG ,Industriestr. 4 , 83607 Holzkirchen, Německo, Tel.č.: +49 8024-47 41 144, Fax:+49 8024-47 41 146 , e-mail: info@auvesta.com. Osobou, zodpovědnou za zpracování osobních údajů, je daná fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3. Zodpovědná společnost pověřila pro účely této webové stránky osobu, zodpovědnou za ochranu údajů, kterou je možné kontaktovat následovně:

Andreas Dronia
Industriestr. 4
83607 Holzkirchen
Tel: 08024 / 608 87 174
E-mail: datenschutz@auvesta.com

1.4. Tato webová stránka používá z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu osobních údajů a jiných důvěrných obsahů (např. objednávky nebo požadavky na zodpovědnou osobu) SSL případně TLS- heslování. Ve Vašem řádku vyhledávače můžete rozpoznat zaheslované propojení na posloupnost znaků "https://" a symbol zámku.

2. Evidence údajů při návštěvě naší webové stránky

Během informativního používání naší webové stránky, tedy v případě, kdy se nezaregistrujete, a ani nám jiným způsobem nezprostředkujete informace, evidujeme jen takové údaje, které zprostředkuje Váš vyhledávač našemu serveru (tzv. "Server-Logfiles"). Když si vyvoláte naši webovou stránku, evidujeme následující údaje, které jsou pro nás potřebné, co se týče technické stránky za účelem zobrazení Vám naší webové stránky:

Naše navštívená webová stránka

Datum a čas v momentě vstupu na stránku
Množství zaslaných údajů v bytech (bajtech)
Zdroj/Odkaz, ze kterého jste se dostali na naši stránku
Použitý vyhledávač
Použitý provozní systém
Použitá IP adresa (v daném případě: v anonymní formě)

Zpracování se uskuteční podle čl. 6 odstavce 1 písmena f Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) na základě našich oprávněných zájmů, týkajících se vylepšení stability a funkcionality naší webové stránky. Nedochází k dalšímu poskytování nebo jinému používání údajů. Vyhrazujeme si ale právo dodatečně prověřit Server-Logfiles, pokud by konkrétní opěrné body poukázaly na protiprávní používání.

3. Cookies

"Používáme Cookies, abychom Vám ještě více zatraktivnili Vaši návštěvu naší webové stránky a používání určitých funkcí. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače. Některé námi používané Cookies jsou po ukončení vyhledávání, tedy po zavření Vašeho prohlížeče, opětovně vymazány (tzv. jednorázové Cookies). Jiné Cookies zůstávají ve Vašem počítači a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (Cookies třetích poskytovatelů) opětovně rozeznat u následující návštěvy Váš vyhledávač (permanentní Cookies). Pokud se Cookies ukládají, evidují a zpracovávají určité informace v individuálním rozsahu o uživateli stejně jako informace o vyhledávači a lokalitě, a také údaje o IP adrese. Permanentní Cookies jsou automaticky po určitém zadaném období vymazány, přičemž toto období se liší v závislosti od cookie.
"

"Z části Cookies slouží k tomu, aby prostřednictvím uložení nastavení zjednodušili proces objednávání (například umožňují připravit virtuální nákupní košík pro Vaši pozdější návštěvu tak, že si zapamatují obsah nákupního košíku). Pokud prostřednictvím jednotlivých námi implementovaných Cookies dochází i ke zpracování osobních údajů, následuje zpracování podle čl. 6 odstavce 1 písmena b Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) za účelem uzavření Smlouvy nebo podle čl. 6 odstavce 1 písmena f Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) za účelem zachování našich oprávněných zájmů vzhledem k zabezpečení nejlepší funkcionality webové stránky, stejně tak pro proklientské a efektivní návštěvy stránky.
"

Podle okolností spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají zatraktivnit Vám naši internetovou nabídku. Za tímto účelem jsou při Vaší návštěvě naší webové stránky podle okolností ukládány na Vašem pevném disku i Cookies partnerských společností (Cookies třetích poskytovatelů). O použití takových Cookies a o objemu daných získaných informací budete informován individuálně a speciálně v rámci následujících odstavců.

Zohledněte prosím, že Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o použití Cookies a rozhodli jednotlivě o jejich akceptaci/přijetí anebo jejich akceptaci/přijetí v určitých případech všeobecně zakázali. Každý prohlížeč se liší podle toho, jak spravuje nastavení Cookies, které jsou uvedené v pomocném menu každého vyhledávače, a také Vám vysvětluje, jak můžete změnit Vaše nastavení Cookies. To najdete pro dané vyhledávače pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/Cookies.html

Zohledněte prosím, že neakceptování/nepřijetí Cookies může způsobit omezení funkcionality naší webové stránky.

4. Navázání kontaktu

V rámci navázání kontaktu s námi (např. skrze kontaktní formulář nebo e-mailem) dochází k zisku osobních údajů. Jaké údaje jsou získány v případě kontaktního formuláře, je viditelné v daném kontaktním formuláři. Tyto údaje jsou ukládány a používány výlučně za účelem zodpovězení Vašich požadavků, případně za účelem navázání kontaktu, a za účely s tím spojené technické administrace. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem o zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odstavce 1 písmena f Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Pokud má navázání kontaktu za cíl uzavření smlouvy, potom představuje dodatečný  právní základ pro zpracování čl. 6 odstavce 1 písmena b Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Vaše údaje budou po končeném zpracování Vašeho požadavku vymazány, a to v případě, pokud je možné usoudit z okolností, že daný stav věcí je vysvětlený/ukončený, a pokud zákon neukládá povinnost jejich archivace.

5. Zpracování údajů při zřízení konta klienta a za účelem uzavření smlouvy

Podle čl. 6 odstavce 1 písmena b Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) budou osobní údaje i nadále získávány a zpracovávány, pokud jste nám je zprostředkovali za účelem realizace Smlouvy nebo otevření klientského konta. Jaké údaje budou získávány je uvedeno v daných formulářích k zadání. Vymazání Vašeho konta klienta je možné kdykoli a může být zrealizováno formou zprávy na výše uvedenou adresu zodpovědné osoby. Vámi zprostředkované údaje ukládáme a používáme za účelem uzavření/realizace smlouvy. Po kompletní realizaci smlouvy nebo po vymazání Vašeho konta klienta budou Vaše údaje uzamčeny s ohledem na daňové a obchodně právní lhůty archivace, a po uplynutí těchto lhůt budou vymazány, pokud Vy vysloveně neschválíte další používání Vašich údajů nebo pokud si z naší strany nevyhradíme zákonem povolené další používání údajů, o kterém Vás následně přiměřeně informujeme.

5.1. Poskytnutí osobních údajů

Vaše bezpečnost je pro nás velmi důležitá, proto budou Vaše údaje prověřeny pro účely KYC (Know Your Customer) ze strany nezávislé firmy.
Výhody prověřování KYC:

  • - Prověření v reálném čase
  • - Žádný nákup s pomocí odcizených údajů
  • - Prevence před praním špinavých peněz a financováním terorismu

Naší KYC partnerské firmě Zignsec AB se sídlem ve Švédsku budou poskytnuty následující údaje:

  • - Jméno
  • - Datum narození
  • - Povolání
  • - Telefonní číslo
  • - Prověření identity příjemce, např. formou cestovního pasu, řidičského průkazu, průkazu totožnosti nebo povolení k pobytu

Uvedené údaje je třeba provést pro účely kontrol v rámci Know Your Customer (KYC) a Customer Due Diligence (CDD) jakož i bezpečnostní kontroly v souladu s lokálními a mezinárodními ustanoveními. Uvedené slouží nám a Vám k ochraně Vašich údajů před zneužitím a podvodnými praktikami.

Aby bylo možné zabránit nedovoleným snahám o získání informací, považuje BfDI předložení průkazu totožnosti pro účely legitimace (v jednotlivých případech) za přípustné. Z kopie průkazu totožnosti jsou "zpravidla zapotřebí jen jméno, adresa, datum narození a doba platnosti" a všechny jiné údaje mohou být na kopii v zásadě zakryté.

Uvedené si vyžádáme jen tehdy, pokud jsou tyto potřebné.

6. Používání Vašich údajů pro přímou reklamu

6.1. Přihlášení se k odběru našeho Newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového Newsletteru, budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Povinný údaj pro zasílání Newsletteru je jen Vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případných údajů je dobrovolné a bude použito jedině na Vaše osobní oslovení. Pro zaslání Newsletterů používáme tzv. Double Opt-in postup. Uvedené znamená, že Vám e-mailový  Newsletter zašleme až tehdy, když nám vysloveně potvrdíte, že souhlasíte se zasláním Newsletteru. My Vám potom pošleme potvrzovací e-mail, kterým Vás vyzveme ke klinutí na příslušný link, čímž potvrdíte, že chcete v budoucnosti dostávat Newsletter.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete Vás souhlas s používáním Vašich osobních údajů podle čl. 6 odstavce 1 písmena a Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). U přihlášení se k odběru Newsletteru ukládáme Vaši IP adresu, uvedenou v Internet Service-Provider (ISP), jako i datum a hodinu přihlášení se, abychom mohli vypátrat možné zneužití Vaší e-mailové adresy v pozdějším časovém momentu. Údaje, získávané z naší strany, se při přihlášení se k odběru Newsletteru budou použité výlučně za účelem oslovení formou reklamy v souvislosti s Newsletterem. Vy můžete zrušit odběr Newsletteru kdykoli pomocí odkazu/propojení, který se pro tento účel nachází v Newsletteru nebo formou příslušné zprávy zaslané pověřené osobě, jmenované výše v textu. Po odhlášení se bude Vaše e-mailová adresa bezodkladně vymazána z našeho Newsletter rozdělovače, pokud Vy výslovně neschválíte další používání údajů nebo pokud si z naší strany nevyhradíme zákonem povolené další používání údajů, o kterém Vás následně informujeme v tomto Prohlášení.

6.2. Zasílání Newletteru kmenovým klientům: Pokud jste nám Vaši e-mailovou adresu uvedli při nákupu produktů, vyhrazujeme si právo Vám zasílat pravidelně formou e-mailu nabídky k podobným produktům, jako je už ten zakoupený, které pocházejí z našeho sortimentu. Pro tento účel si podle§ 7 odstavce 3 Zákona o ochraně proti nekalé soutěži (UWG) od Vás nemusíme  vyžádat žádný speciální souhlas. Zpracování údajů se v důsledku toho uskuteční jen na základě našeho oprávněného zájmu o osobní přímou reklamu podle čl. 6 odstavce 1 písmeno f Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).  Pokud jste v úvodu namítali proti používání Vaší e-mailové adresy za tímto účelem, nebudou z naší strany e-maily zasílány. Jste oprávněn kdykoli namítat proti používání Vaší e-mailové adresy za výše uvedeným reklamním účelem s působností do budoucna, a to formou zaslání informace zodpovědné osobě, která je uvedena v úvodu. V této souvislosti snášíte pouze náklady za zprostředkování podle základních sazeb. Po přijetí Vaší námitky bude s okamžitou platností zastaveno používání Vaší e-mailové adresy za reklamními účely.

7. Zpracování údajů pro realizaci objednávky

7.1. Za účelem realizace Vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nám kompletně nebo z části pomáhají s realizací uzavřených smluv. Tímto poskytovatelem služeb budou ve smyslu následujících informací zprostředkované určité osobní údaje.

Námi získané osobní údaje budou v rámci realizace smlouvy poskytnuté přepravní společnosti, pověřené dodávkou, pokud je to potřebné z hlediska dodání zboží. Údaje o Vaší platbě poskytujeme dále v rámci realizace platby pověřenému finančnímu institutu, pokud je uvedené potřebné za účelem realizace platby. Při použití poskytovatelů platebních služeb informujete tyto následně explicitně. Právním základem pro poskytování údajů je v této souvislosti čl. 6 odstavce 1 písmena b Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).

7.2. Poskytování osobních údajů poskytovatelem přepravních služeb

- DHL
Pokud je zboží zasíláno přes přepravní společnost DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), poskytneme Vaši e-mailovou adresu společnosti DHL podle čl. 6 odstavce 1 písmena a Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) před zasláním zboží za účelem odsouhlasení termínu dodání, případně za účelem oznámení dodání, pokud jste v procesu objednání udělili Váš výslovný souhlas s uvedeným. V opačném případě poskytneme DHL pro účel doručení podle čl. 6 odstavce 1 písmena b Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) jen jméno příjemce a adresu dodání. Údaje budou poskytnuty jen tehdy, pokud je uvedené potřebné vzhledem k dodání zboží. V tomto případě není možné předcházející odsouhlasení termínu dodání s DHL, případně oznámení dodání.
Souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna u výše uvedené zodpovědné osoby nebo u poskytovatele přepravních služeb DHL.

- UPS
Pokud je zboží zasíláno přes přepravní společnost UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), podle čl. 6 odstavce 1 písmena a Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) před zasláním zboží za účelem odsouhlasení termínu dodání, případně za účelem oznámení dodání, pokud jste v procesu objednání udělili Váš výslovný souhlas s uvedeným. V opačném případě poskytneme UPS pro účel doručení podle čl. 6 odstavce 1 písmena b Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) jen jméno příjemce a adresu dodání. Údaje budou poskytnuty jen tehdy, pokud je uvedené potřebné vzhledem k dodání zboží. V tomto případě není možné předcházející odsouhlasení termínu dodání s UPS, případně oznámení stavu zásilky, její dodání.
Souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna u výše uvedené zodpovědné osoby nebo u poskytovatele přepravních služeb UPS.

8. Používaní sociálních médií: video

Používání YouTube videí

Tato webová stránka používá YouTube funkci začlenění k zobrazení a přehrávání videí nabízejícího "YouTube", který patří ke Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Za tímto účelem se používá rozšířený modus ochrany údajů, který podle údajů poskytovatele aktivuje ukládání informací o uživateli až při přehrání videa/videí. Pokud bude aktivované zobrazení začleněných YouTube videí, použije poskytovatel "YouTube" Cookies, aby nasbíral informace o chování uživatele. Podle pokynů "YouTube" slouží toto kromě jiného k evidenci statistik o videích, které přispívají ke zlepšení pro-uživatelského zaměření a znemožňují pokusy o zneužití. Když se přihlásíte do Googlu, jsou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu, když kliknete na video. Pokud si nepřejete přiřazení s Vaším profilem v YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google Vaše údaje ukládá (i nepřihlášené uživatele) jako uživatelské profily a ty vyhodnocuje. Takové vyhodnocení se uskuteční především podle čl. 6 odstavce 1 písmena f Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) na základě oprávněných zájmů Google a na začlenění reklamy, analýzy trhu a/nebo potřebného ztvárnění jejich webové stránky. Máte právo namítat proti vytváření profilu uživatelem, přičemž námitku musíte adresovat na YouTube.

Nezávisle od zobrazení začleněných videí se při každém vyvolání této webové stránky vytvoří propojení s Google sítí "DoubleClick", což může bez našeho vlivu vyvolat další procesy zpracování údajů.

Google LLC se sídlem v USA je držitelem certifikátu pro americko-evropskou Dohodu o ochraně údajů "Privacy Shield", který zabezpečuje dodržení úrovně ochrany údajů s platností v EU.

Další informace týkající se ochrany údajů pro "YouTube" najdete v Prohlášení o ochraně údajů poskytovatele na stránce: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9. Analytické služby (webové stránky)

Google Universal Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").  Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují nám analýzu používání webové stránky z Vaší strany. Informace, získané prostřednictvím Cookies, týkající se Vašeho používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA, na kterém jsou ukládány.

Tato webová stránka používá Google Analytics výlučně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zabezpečuje anonymitu IP adresy v důsledku redukce a vylučuje přímé propojení s osobou. Rozšířením dochází k redukci Vaší IP adresy přes Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech dochází k přenosu kompletní IP adresy na server Google v USA a tam k její redukci. V těchto výjimečných případech se toto zpracování uskuteční podle čl. 6 odstavce 1 písmena f Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) na základě našeho oprávněného zájmu za účelem statistické analýzy chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Z našeho pověření bude Google používat tyto informace za účelem vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, na sestavení reportů o aktivitě webové stránky a pro poskytnutí dalších služeb, spojených s používáním webové stránky a internetu vůči Vám. IP adresy zprostředkované v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebudou spojovány s dalšími údaji Google.

Vy můžete zabránit ukládání Cookies příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; v každém případě Vás ale upozorňujeme na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit evidenci údajů, vyprodukovaných cookie, vztahující se na Vaše používání webové stránky (včetně IP adresy) Google, jako i zpracování těchto údajů ze strany Google tím, že si stáhnete a nainstalujete disponabilní doplněk prohlížeče (zásuvný modul) z následujícího odkazu.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativně k doplňku prohlížeče nebo v rámci prohlížeče na mobilních zařízeních klikněte prosím na následující odkaz, abyste spustili Opt-Out-Cookie, zabraňující budoucí evidenci přes Google Analytics při návštěvě této webové stránky (tento Opt-Out-Cookie funguje jen v tomto prohlížeči a jen pro tuto doménu, pokud vymažete Vaše Cookies v tomto prohlížeči, musíte opětovně kliknout na tento link):

Deaktivovat Google Analytics

Google LLC se sídlem v USA je držitelem certifikátu pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů "Privacy Shield", která zabezpečuje dodržení úrovně ochrany údajů s platností v EU.
Kromě toho používá tato webová stránka Google Analytics na vypracování analýzy zdrojů návštěv, která je vykonávaná přes uživatelské ID. Vy můžete tuto analýzu Vašeho používání deaktivovat ve Vašem klientském účtu pod bodem "Moje údaje", "Osobní údaje".
Více informací k manipulaci s údaji uživatelů v rámci Google Analytics najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

10. Používání  Live-Chat systému

Zendesk (bývalý Zopim)
Na této webové stránce jsou s pomocí technologií Zendesc Inc., 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) shromažďovány a ukládány pseudonymní údaje za účelem vypracování analýzy webové stránky a k provozování systému Live-Chat sloužícímu na zodpovězení požadavků „Live“ podpory. Z těchto pseudonymních údajů je možné vytvořit pod pseudonymem uživatelské profily. Pro tento účel je možné využívat Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají v dočasné paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránky. Cookies kromě jiného umožňují opětovné rozpoznání Vašeho vyhledávače. Pokud tímto způsobem získané informace vykazují vztah k osobě, následuje zpracování podle čl. 6 odstavce 1 písmena f Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) na základě našeho oprávněného zájmu o poskytnutí efektivní péče o klienty a statistické analýzy chování uživatelů za účelem optimalizace.
Údaje, získané pomocí technologií Zendesk nebudou bez speciálně uděleného souhlasu dotyčné osoby používány za účelem osobní identifikace návštěvníka této webové stránky a nebudou spojené s osobními údaji nositele pseudonymu. Pro zabránění ukládání Zendesk-Cookies můžete Váš internetový prohlížeč nastavit tak, aby nedocházelo k budoucímu ukládání Cookies ve Vašem počítači, případně aby byly už uložené Cookies vymazané. Deaktivace všech Cookies může ale vést k tomu, že nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce naší webové stránky. Získávání a ukládání údajů za účelem vypracování pseudonymních uživatelských profilů můžete kdykoli deaktivovat s působností do budoucna a to tak, že zašlete Vaši neoficiální námitku e-mailem na adresu uvedenou v tiráži.
Zendesk Inc. Se sídlem v USA je držitelem certifikátu pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů "Privacy Shield", která zabezpečuje dodržení úrovně ochrany údajů s platností v EU. 

11. Nástroje a jiné

11.1. Google reCAPTCHA
Na této webové stránce používáme i funkci reCAPTCHA od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Tato funkce slouží především k rozlišení, jestli žádost zadala fyzická osoba nebo je za podáním záměr zneužití, jelikož byla podána strojově a s automatickým zpracováním. Služba zahrnuje zaslání IP adresy a v daném případě i dalších údajů na Google pro službu reCAPTCHA a je realizována v souladu s čl. 6 odstavce 1 písmena f Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) na základě našeho oprávněného zájmu o zjištění individuální vůle činností na internetu a k zabránění zneužití a spamu.
Google LLC se sídlem v USA je držitelem certifikátu pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů "Privacy Shield", která zabezpečuje dodržení úrovně ochrany údajů s platností v EU.
Více informací ke Google reCAPTCHA, jako i k prohlášení o ochraně údajů Google najdete na následující stránce: //www.google.com/intl/de/policies/privacy/

11.2. Google Maps

Na této webové stránce používáme Google Maps (API) od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google”). Google Maps je webová služba sloužící ke ztvárnění interaktivních map se záměrem vizuálního ztvárnění geografických informací. Při používání této služby Vám bude zobrazena naše lokalita a tím Vám bude ulehčen případný příchod.

Už při vyvolání těchto podstránek, do kterých je včleněná mapa Google Maps dochází k přenosu a ukládání informací týkajících se Vašeho používání naší webové stránky (jako např. Vaše IP adresa) na server Google v USA. K uvedenému dochází nezávisle od toho, zda Google poskytne uživatelský účet, přes který se přihlásíte anebo není žádný účet k dispozici. Když se přihlásíte v Googlu, budou Vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení s Vašim profilem v Googlu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google Vaše údaje (i od nepřihlášených uživatelů) ukládá jako profily uživatelů a ty vyhodnocuje. Vyhodnocení takového charakteru se uskuteční především podle čl. 6 odstavce 1 písmena f Nařízení o ochraně osobních údajů na základě oprávněného zájmu Google o začlenění osobní reklamy, analýzy trhu a/nebo potřebného ztvárnění svojí webové stránky. Máte právo namítat vůči vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž námitku musíte adresovat YouTube. 

Google LLC se sídlem v USA je držitelem certifikátu pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů "Privacy Shield", která zabezpečuje dodržení úrovně ochrany údajů s platností v EU.

Pokud nesouhlasíte s budoucím zprostředkováním Vašich údajů Googlu v rámci používání Google Maps, máte možnost kompletně deaktivovat službu webové stránky Google Maps, a to vypnutím používání JavaScriptu ve Vašem prohlížeči. V Google Maps potom není možné používat zobrazení mapky na této internetové stránce.

Uživatelské podmínky Google si můžete prohlédnout na http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatečné uživatelské podmínky pro Google Maps najdete na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Detailnější informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s používáním Google Maps najdete na internetové stránce Google ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

11.3. Google Web fonty

Tato stránka používá k jednotnému ztvárnění druhů písma tzv. web fonty, poskytnuté ze strany Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Při vyvolání stránky nahraje Váš prohlížeč potřebné web fonty ve Vaší Browser-Cache, aby bylo umožněno správné zobrazení textů a druhů písma.

Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se serverem Google. Prostřednictvím toho získá Google informaci o tom, že naše webová stránka byla vyvolána přes Vaši IP adresu. Používání Google web fontu se uskuteční v zájmu jednotného a příjemného ztvárnění našich online nabídek, což představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odstavce 1 písmena f Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Pokud Váš prohlížeč nepodporuje web font, bude Vaším počítačem zvoleno standardní písmo.

Google LLC se sídlem v USA je držitelem certifikátu pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů "Privacy Shield", která zabezpečuje dodržení úrovně ochrany údajů s platností v EU.

Další informace ke Google web fontům najdete na: //developers.google.com/fonts/faq a v Prohlášení o ochraně osobních údajů od Google: https://www.google.com/policies/privacy/

12. Práva dotčené osoby

12.1. Platný zákon o ochraně údajů Vám vůči zodpovědné osobě vzhledem ke zpracování Vašich osobních údajů poskytuje rozsáhlé práva dotčené osoby (práva na informace a intervenci), o kterých bychom Vás následně chtěli informovat:

- Právo na informace podle čl. 15 Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO): především máte právo na informace o námi zpracovávaných osobních údajích, o účelu zpracování, kategoriích zpracování osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, komu budou anebo jsou údaje předkládány, o plánované době jejich archivace, případně o kritériích stanovení doby trvání archivace, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, namítání proti zpracování, stížnosti na Dozorčím úřadě, o původu Vašich údajů, pokud nebyly získané od Vás z naší strany, o existenci automatizovaného hledání řešení včetně vytvoření profilu a v daném případě věrohodné informace o obsažené logice a o dosahu, který se Vás týká a o žádaných vlivech tohoto zpracování, stejně tak i Vaše právo na informace, jaké garance existují podle čl. 46 Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO)při poskytnutí Vašich údajů ve třetích zemích;

Právo na opravu podle čl. 16 Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO): máte právo na bezodkladnou opravu nesprávných údajů, týkajících se Vás a/nebo zkompletování Vašich u nás uložených nesprávných údajů;

Právo na výmaz podle čl. 17 Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO): máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů při splnění předpokladů čl. 17 odstavce 1 Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Toto právo není aplikovatelné především tehdy, pokud je zpracování potřebné pro výkon práva na svobodu projevu názoru a informace, za účelem splnění právního závazku, z důvodu veřejného zájmu nebo uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

Právo na omezení zpracování podle čl. 18 Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO): máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud bude Vámi zpochybněná správnost Vašich údajů prověřována, pokud zamítnete vymazání Vašich údajů kvůli nepřípustnému zpracování údajů a místo toho budete požadovat omezení zpracování Vašich údajů, když budete potřebovat Vaše údaje za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků potom, když už tyto údaje po dosažení účelu nebudeme potřebovat nebo pokud z důvody Vaší mimořádné situace vznesete námitku, pokud ještě není stanoveno, nebo pokud naše oprávněné důvody nepokračují;

Právo na informace podle čl. 19 Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO): pokud jste vůči zodpovědné osobě uplatnili právo na informace, vymazání nebo omezení zpracování, je tento povinný informovat všechny příjemce, kterým jste zprostředkoval dané osobní údaje, oznámit tuto informaci nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, kromě případu, pokud by se uvedené projevovalo jako nemožné nebo bylo spojené s nepoměrnou námahou. Máte právo být informovaný o těchto příjemcích.

Právo na přenos údajů podle čl. 20 Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO): máte právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám zprostředkovali ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat zprostředkování od jiné zodpovědné osoby, pokud je uvedené technicky možné;

Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odstavce 3 Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO): máte právo odvolat už udělený souhlas ke zpracování údajů, a to kdykoli s účinností do budoucna. V důsledku odvolání bezodkladně vymažeme dané údaje, pokud se další zpracování neopírá o právní základ zpracování bez potřeby souhlasu. Odvoláním souhlasu zůstává nedotknutá pravoplatnost zpracování schválená až do odvolání;

Právo na stížnost podle čl. 77 Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO): Bez toho, aby byly dotknuté jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu především v členském státu Vašeho místa pobytu, místa Vaší práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, není v souladu s tímto nařízením.

12.2. PRÁVO NAMÍTAT

POKUD V RÁMCI ZVAŽOVÁNÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠICH PŘEVAŽUJÍCÍCH OSOBNÍCH ZÁJMŮ, MÁTE KDYKOLI PRÁVO NAMÍTAT PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S PŮSOBNOSTÍ DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ, KTERÉ JSOU NÁSLEDKEM VAŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE.
POKUD UPLATNÍTE VAŠE PRÁVO NAMÍTAT, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH ÚDAJŮ. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ ZŮSTÁVÁ VYHRAZENO, POKUD MŮŽEME PROKÁZAT NUTNÉ CHRÁNĚNÉ DŮVODY KE ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ VAŠE ZÁJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K ÚČELU UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁMI ZPRACOVÁVANÉ ZA ÚČELEM PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI NAMÍTAT PROTI ZPRACOVÁNÍ DANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TAKOVÉ REKLAMY. NÁMITKU MŮŽETE VZNÉST V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝM.

POKUD UPLATNÍTE PRÁVO NAMÍTAT, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DANÝCH ÚDAJŮ PRO PŘÍMÉ REKLAMNÍ ÚČELY.

13. Doba uskladnění osobních údajů

Doba ukládání osobních údajů se měří na základě daných zákonných lhůt archivace (např. obchodní a daňově právní lhůty archivace). Po uplynutí lhůty budou příslušné údaje běžně vymazané, pokud už nejsou potřebné za účelem naplnění smlouvy nebo zahájení jednání o smlouvě a/nebo pokud z naší strany už nepřetrvává žádný oprávněný zájem o další archivaci.